Từ khóa: #Đà Nẵng sky

Photo: SGGP

France and US lit up Đà Nẵng sky

France and the US teams showed off their performances on the third night of Đà Nẵng International Fireworks Festival on May 26.